Course of macroeconomics is dedicated to classical macroeconomic theory, which describes the economy in the long- run. Recognized is the fact that macroeconomic phenomena reflects the success or failure of any country. The degree of development of the country depends on the efficiency of the functioning of its economic system. The state can influence economic indicators through various types of economic policies, as well as instruments of indirect influence on the economy. That is why our goal is to understand basic macroeconomic theories, market mechanisms and mechanisms of macroeconomic policy in relation to the regulation of the economy, the ability to analyze the results of the functioning of the national economy and evaluate the effectiveness of economic policy of the state. In general this course is designed to mix basic economics theory with useful knowledge regarding how the actual economy works.


shparyk_syllabus_macro.pdfshparyk_syllabus_macro.pdf

Дана дисципліна, розрахована на студентів Вищих Шкіл України, яка ставить собі за мету осмислення моралі та моральних явищ як предмету даної дисципліни. Даний курс лекцій розглядає свій предмет історично і тематично. Тобто систематично аналізує категорії етики тематично і частково в історичному розвитку.

Особливістю курсу Етика є її філософська методика осмислення моралі, тобто за допомогою природного розуму, відштовхуючись від безпосередньо даних у досвіді факти.

Курс Етика розроблений на основі праць провідних професорів університетів Оксфорда, Мюнхена, Зальцбурга, Фордгама, Любліна, Києва. В розробці курсу використовувалась класична література від Платона та Арістотеля до сьогоденних філософів.

Даний курс має зв’язок із Філософською Антропологією, оскільки передбачає поняття гідності людини, зв'язок із Метафізикою, Епістемологією (з огляду на методологію пізнання етичних категорій), зв’язок із Історією Філософії, а також із низкою богословських дисциплін, зокрема з Моральним Богослов’ям.

 

Мета та цілі курсу -

·                 Ознайомлення студента із моральною проблематикою;

·                 осмислення моралі та моральних явищ (даний курс лекцій розглядає свій предмет історично і тематично. Тобто систематично аналізує категорії етики тематично і частково в історичному розвитку);

·                 опанування методів аналізу моральних явищ та ситуацій;

·                 ознайомлення студентів із основними етичними категоріями.

 

Основним завданням вивчення дисципліни “Філософська етика” є:

навчити студента володіти понятійним апаратом, який використовується у даній дисципліні, навчити студента систематично аналізувати моральні явища та ситуації.

Особливістю курсу «Філософська етика» є її філософська методика осмислення моралі, тобто за допомогою природного розуму, відштовхуючись від безпосередньо даних у досвіді факти.

 

студент буде знати:

1) основні етичні категорії та базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни;

2) взаємозв’язок між етичними категоріями;

3) міждисциплінарні зв’язки даної дисципліни;

4) базову літературу, яка запропонована на вивчення даної дисципліни

 

Студент буде вміти:

1) пояснити кожну етичну категорію;

 2) логічно аналізувати моральні явища та моральні ситуації;

 3) користуватися понятійно-термінологічним апаратом.

Мета вивчення дисципліни – формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень економічними суб'єктами нижчого рівня за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання, набуття студентами знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.


Дана дисципліна, розрахована на студентів Вищих Шкіл України, яка ставить собі за мету осмислення моралі та моральних явищ як предмету даної дисципліни. Даний курс лекцій розглядає свій предмет історично і тематично. Тобто систематично аналізує категорії етики тематично і частково в історичному розвитку.


The course aims to provide knowledge about the political system of European Union using general theories of political science, to examine the structure of the EU political system and give an explanation of executive, legislative and judicial politics in the EU, as well as operation of political parties and interest groups on the European level.