Стрімкий розвиток нових технологій впливає також і на економіку чи політику. Це означає, що частиною “архітектури рішень” майбутнього, будуть також рішення щодо дослідження, розробки та застосування нових технологій. Відповідно, постане питання компетенції ключових decision makers у питаннях аналізу та оцінки тих технологій, які впливатимуть на суспільство та економіку. Особливим викликом стане етичний вимір технологій та цінності, які фахівець/політик зробить вихідною точкою своєї моделі прийняття рішень.


Економіка розвитку (Development Economics) – курс створений для надання розуміння студентами економіки розвитку та тих стратегій, що використовуються країнами для досягнення такого розвитку. Курс спрямований на використання сучасного інструментарію макро- та мікроекономіки для пояснення проблем економічного розвитку у країнах, що розвиваються та ознайомлення студентів з успішними випадками розв’язання проблем економічного розвитку як у розвинених країнах, так і у країнах, що розвиваються, за допомогою методу кейсів.


Вступ до економіки - це базова навчальна дисципліна, яка надає можливість зрозуміти зміст основних принципів функціонування  економіки, розкрити базові засади та форми практичної реалізації економічної поведінки індивідів та інституцій у суспільстві. У межах навчального курсу студенти ознайомлюватимуться з тим, якою є логіка та наслідки прийняття тих чи інших економічних рішень.Course of macroeconomics is dedicated to classical macroeconomic theory, which describes the economy in the long- run. Recognized is the fact that macroeconomic phenomena reflects the success or failure of any country. The degree of development of the country depends on the efficiency of the functioning of its economic system. The state can influence economic indicators through various types of economic policies, as well as instruments of indirect influence on the economy. That is why our goal is to understand basic macroeconomic theories, market mechanisms and mechanisms of macroeconomic policy in relation to the regulation of the economy, the ability to analyze the results of the functioning of the national economy and evaluate the effectiveness of economic policy of the state. In general this course is designed to mix basic economics theory with useful knowledge regarding how the actual economy works.


shparyk_syllabus_macro.pdfshparyk_syllabus_macro.pdf

Цей курс запропонує студентам зануритися у світ моралі. Пізнати такі її основні категорії як Добро і Зло, Справедливе і Несправедливе, Чесноти і Пороки; Навчитися аналізувати моральність вибору і моральність вчинку, моральність людської поведінки загалом. 


Впродовж вивчення предмету студенти заглиблюватимуться в суть моральних явищ, аналізуватимуть їх як феномени, а також матимуть змогу застосувати набуті знання для аналізу основних моральних проблем та викликів сучасності.

На допомогу студентові прийдуть тексти Платона і Арістотеля, Августина і Канта, Гільдебранда і Ніцше...

Заняття проходитимуть в форматі інтерактивних лекцій та дискусій навколо студентських презентацій, підготованих в командній роботі. Перелік моральних проблем сучасності для аналізу і презентацій студенти встановлюють самі.

Під час лекцій студент відчує, що позиція викладача - це претензія на істинність, але ще не сама істина, яку спільною мандрівкою через весь предмет студенти спільно шукатимуть з викладачем і один з одним.Мета вивчення дисципліни – формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень економічними суб'єктами нижчого рівня за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання, набуття студентами знань про базові положення мікроекономічної теорії; прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу; підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії.


Цей курс запропонує студентам зануритися у світ моралі. Пізнати такі її основні категорії як Добро і Зло, Справедливе і Несправедливе, Чесноти і Пороки; Навчитися аналізувати моральність вибору і моральність вчинку, моральність людської поведінки загалом. 


Впродовж вивчення предмету студенти заглиблюватимуться в суть моральних явищ, аналізуватимуть їх як феномени, а також матимуть змогу застосувати набуті знання для аналізу основних моральних проблем та викликів сучасності.

На допомогу студентові прийдуть тексти Платона і Арістотеля, Августина і Канта, Гільдебранда і Ніцше...

Заняття проходитимуть в форматі інтерактивних лекцій та дискусій навколо студентських презентацій, підготованих в командній роботі. Перелік моральних проблем сучасності для аналізу і презентацій студенти встановлюють самі.

Під час лекцій студент відчує, що позиція викладача - це претензія на істинність, але ще не сама істина, яку спільною мандрівкою через весь предмет студенти спільно шукатимуть з викладачем і один з одним.


The course aims to provide knowledge about the political system of European Union using general theories of political science, to examine the structure of the EU political system and give an explanation of executive, legislative and judicial politics in the EU, as well as operation of political parties and interest groups on the European level.