Модуль «Мораль» є змістовою частиною нормативної дисципліни «Християнство: віра, богослужіння, мораль», та спільно з іншими модулями спрямований на формування цілісного уявлення та розуміння змісту християнського віровчення.

Чому серед багатства різних світоглядів говоримо саме про християнський? Чи тому що живемо в «християнській культурі»? Чи тому що навчаємося у закладі, який пропагує «християнські цінності»? Чи, може, тому що бути християнином комфортно? Яка онтологія «християнина»? Чи можна вірити, будучи цивілізованим? Які найпопулярніші міфи навколо «християнської віри»? Оскільки, за словами сучасного чеського філософа Томаша Галіка, «відповіді без запитань – це дерева без коренів», а «істина народжується лише в динамічному діалозі», курс розрахований на впорядкований інтерактивний формат комунікації між студентами та викладачем, а також передбачає, при бажанні, можливість подальшого спілкування з працівниками духовно-пасторального відділу.

Модуль «Мораль» є змістовою частиною нормативної дисципліни «Християнство: віра, богослужіння, мораль», та спільно з іншими модулями спрямований на формування цілісного уявлення та розуміння змісту християнського віровчення. Актуальність вивчення змісту християнської моралі полягає у співвідношенні між викликами сучасного етичного релятивізму та процесом становлення чіткої моральної позиції в світлі її основоположних засад. Модуль внутрішньо зорієнтований на становлення нового християнського гуманістичного мислення як основи формування особистої та суспільної культури.
Пропонований курси ДВ для судентів магістреської програми ГФ УКУ фокусує увагу на феномені віри. Курс побудований так, щоб загострити проблематику християнства в контексті сучасної культури. Теоретична частина курсу (лекції) прагне зосередити увагу студентів на проблематичних аспектах християнської віри, зокрема: криза віри й пошук Бога; людські емоції як сліди Божої присутності; життя як місце (топос) зустрічі з Богом, парадоксальні аспекти християнства, тощо. Практична частина семінарських занять передбачає прочитання й аналіз текстів, передовсім Святого Письма, які покликані зосередити увагу студентів на фундаментальних основах християнської віри.