Курс орієнтований на питання просування ідей в соціальних мережах, основи маркетингу в соціальних мережах (Facebook, Instagtam, Telegram). 

Предметом курсу «Нові медіа та комунікативні технології» є нові медіа та комунікативні технології, вплив на який спричиняє поширення і активне використання інтернет технологій. Цей предмет є базовим для журналістів нових медій, він дає розуміння про особливості інтернету загалом і українського інтернету зокрема, дає базові навички роботи в нових медіях. Завдяки курсу студенти отримують розуміння питань цифрової культури та основи цифрового маркетингу, отримують знання про особливості поширення інформації в соціальних мережах. Для медіаекспертів, що працюють з сучасними медіями та в нових медіях дуже важливо розумітися на форматах контенту для вебу, розуміти, як працюють соціальні комунікації в інтернеті, знати та вміти застосовувати ігрові механіки та основи вірусного просування.


силабус нові медіа довженко.pdfсилабус нові медіа довженко.pdf

Курс, в процесі якого студенти вчаться працювати над магістерською роботою.Інформація про курс (візитівка курсу):

Теорія медіа і суспільства - це навчальна дисципліна, що вивчає теорії масової комунікації у зв’язці із їх ефектами на суспільство. Кожна із теорій пов'язана з конкретним засобом комунікації, аудиторією, часом, умовами і теоретиками. Дослідники масової комунікації до останнього часу використовували теорії з інших наук, а також результати досліджень їх впливу на суспільство. Оскільки між дисциплінами немає чітких меж, таке запозичення вважається цілком законним, але зараз масова комунікація має досить міцну емпіричну базу для створення своїх власних теорій.

У межах навчального курсу студенти ознайомляться з різними періодами в історії дослідження масової комунікації, зустрінуться із основними (часто діаметрально протилежними) поглядами на роль медіа у суспільстві, та дослідять закономірності падіння впливу провідних ідей, зростання популярності нових концепцій і перегляду ролі медіа. За час курсу ми розглянемо як одні теорії намагаються пояснити функціонування комунікаційних систем в цілому та їх вплив на суспільство, а інші ж трактують використання і роль мас-медіа більш вузько, на рівні індивіда.


«Інформація в публічному врядуванні» розкриває юридичних основ здійснення права на інформацію громадянами України. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти здійснювати консультативну підтримку суб’єкта владних повноважень в питаннях комунікації з громадянами; сформулювати комунікаційну стратегію для органів державної влади чи місцевого самоврядування; послуговуватися відкритими реєстрами даних; створювати публічний наратив для політичних суб’єктів.


Медіаакритика – курс, який повинен допомогти студентам при критичному оцінюванні контенту різних видів ЗМІ згідно з критеріями професійності, етичності, жанровості та ефективності. В межах курсу розкривають принципи новинності, рекламності, маніпулятивності у різних видах медіа, зокрема преси, телебачення, Інтернету та радіо.


Медіааналітика  курс, який повинен допомогти застосовувати методи аналізу медіаповідомлень. В інформаційну добу важливо не лише бути поінформованим, а й розуміти, що означає кожне повідомлення та специфіку функціонування різних джерел масової інформації. Медіааналітики пропонує шляхи оптимального дослідження функціонування мас-медіа. Предметом вивчення є: методології та методи аналізу функціонування мас-медіа.