Інституційні комунікації завжди націлені на побудову діалогу та двіри, між своєю публікою та самою інституцією.

Добра думка і довіра стоять в основі будь-якої Церкви, тому навчальний предмет Церква і соціальна комунікація покликаний не тільки дати знання про найбільші християнські спільноти як в Україні, так і за кордоном, але навчити базовим вмінням "Доброго PR" в контексті взаємодії Церква-Суспільство.

Завдяки теоретичним та практичним завданням, які виконуватимуться під час курсу, студент зможе освоїти:

- методики піар-діяльності;

- аналітичне та медіа-планування;

- реагування у кризисних ситуаціях;

- розширити кругозір у Церковній тематиці.


Перш за все на курсі вчимося комунікувати: формально і неформально, вербально і невербально (і навіть тактильно), персонально й інтерперсонально, в групі, команді й в масі; віртуально і реально. Вчимося правильної кінесики і проксеміки (а передовсім – значенню всіх цих слів). Вчимося не лише слухати, але й чути. Не лише дивитися, але й бачити. Навчаємося не лише спілкуванню, але й порозумінню. 

Студенти ознайомляться із різними моделями комунікацій та їх особливостями, а також випробують себе в персональній комунікації (написання есею, підготовка виступу), в інтерперсональній комунікації на різних рівнях: робота в парі, в команді, підготовка і участь в дебатах та інше. В межах апробації академічної комунікації студенти матимуть можливість вправлятися в усному (виступ) та письмовому форматах (науковий есей). 

Прицільніше розглядатимемо автокомунікацію і псевдокомунікацію, а також увесь арсенал прийомів та спецефектів, до яких вдавалися і досі успішно вдаються ритори й оратори всіх часів і народів. Відтак розглянемо комунікативні стратегії Сократа, Ісуса, М. Л. Кінга, С. Джобса, Н. Дюарте, Ш. П. Лаветта, відомих ТЕД-мовців та ін. Не залишимо осторонь і візуальний супровід виступів і зазирнемо трішки у “слайдологію” і функціональну візуалізацію виступів. 

Всі студентські виступи робитимемо під запис і виставлятимемо на публіку. А відтак гарантую нон-стоп вихід із зони комфорту і долання усіляких комунікаційних фобій, стресів і вклякання перед камерою/мікрофоном. 

Отже, курс має за мету розкрити студентам різноманітність та різнобарвність комунікацій, навчити студентів успішно використовувати багату палітру комунікативних прийомів, а також працювати над тим, аби бути гідним комунікатором в моно- діа- і полілогах на побутовому, професійному та академічному рівнях.


Курс орієнтований на питання просування ідей в соціальних мережах, основи маркетингу в соціальних мережах (Facebook, Instagtam, Telegram). 

Предметом курсу «Нові медіа та комунікативні технології» є нові медіа та комунікативні технології, вплив на який спричиняє поширення і активне використання інтернет технологій. Цей предмет є базовим для журналістів нових медій, він дає розуміння про особливості інтернету загалом і українського інтернету зокрема, дає базові навички роботи в нових медіях. Завдяки курсу студенти отримують розуміння питань цифрової культури та основи цифрового маркетингу, отримують знання про особливості поширення інформації в соціальних мережах. Для медіаекспертів, що працюють з сучасними медіями та в нових медіях дуже важливо розумітися на форматах контенту для вебу, розуміти, як працюють соціальні комунікації в інтернеті, знати та вміти застосовувати ігрові механіки та основи вірусного просування.


силабус нові медіа довженко.pdfсилабус нові медіа довженко.pdf

Курс, в процесі якого студенти вчаться працювати над магістерською роботою.

На курсі політичні комунікації студенти аналізують різні форми взаємодії політиків та соціуму. На заняттях обгрунтовують взаємозв'язок між демократичним розвитком політичного режиму та вільними медіа. Робота в межах курсу передбачає вивчення політичної реклами, принципів творення політичного іміджу, дослідження понять пропаганди та популізму.Інформація про курс (візитівка курсу):

Теорія медіа і суспільства - це навчальна дисципліна, що вивчає теорії масової комунікації у зв’язці із їх ефектами на суспільство. Кожна із теорій пов'язана з конкретним засобом комунікації, аудиторією, часом, умовами і теоретиками. Дослідники масової комунікації до останнього часу використовували теорії з інших наук, а також результати досліджень їх впливу на суспільство. Оскільки між дисциплінами немає чітких меж, таке запозичення вважається цілком законним, але зараз масова комунікація має досить міцну емпіричну базу для створення своїх власних теорій.

У межах навчального курсу студенти ознайомляться з різними періодами в історії дослідження масової комунікації, зустрінуться із основними (часто діаметрально протилежними) поглядами на роль медіа у суспільстві, та дослідять закономірності падіння впливу провідних ідей, зростання популярності нових концепцій і перегляду ролі медіа. За час курсу ми розглянемо як одні теорії намагаються пояснити функціонування комунікаційних систем в цілому та їх вплив на суспільство, а інші ж трактують використання і роль мас-медіа більш вузько, на рівні індивіда.


«Інформація в публічному врядуванні» розкриває юридичних основ здійснення права на інформацію громадянами України. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти здійснювати консультативну підтримку суб’єкта владних повноважень в питаннях комунікації з громадянами; сформулювати комунікаційну стратегію для органів державної влади чи місцевого самоврядування; послуговуватися відкритими реєстрами даних; створювати публічний наратив для політичних суб’єктів.


Медіаакритика – курс, який повинен допомогти студентам при критичному оцінюванні контенту різних видів ЗМІ згідно з критеріями професійності, етичності, жанровості та ефективності. В межах курсу розкривають принципи новинності, рекламності, маніпулятивності у різних видах медіа, зокрема преси, телебачення, Інтернету та радіо.


Медіааналітика  курс, який повинен допомогти застосовувати методи аналізу медіаповідомлень. В інформаційну добу важливо не лише бути поінформованим, а й розуміти, що означає кожне повідомлення та специфіку функціонування різних джерел масової інформації. Медіааналітики пропонує шляхи оптимального дослідження функціонування мас-медіа. Предметом вивчення є: методології та методи аналізу функціонування мас-медіа.