Курс «місіології» передбачає систематичне вивчення студентами процесу поширення християнської віри, проповідування основ християнства (Євангелія) і ознайомлення з проблематикою заснування Церкви серед народів, які ще не індоктрновані у християнство або з різних причин зреклися давнього християнського коріння та традицій. Курс займається також богословським обґрунтуванням цієї діяльності, висвітлюючи її в історичному контексті, формулюючи богословські основи місіонерської роботи. Крім цього ця навчальна дисципліна розглядає сучасне критичне оцінювання здійснюваної місіонерської діяльності у світі.


Спецсемінар з написання курсових робіт з душпастирства є для того, щоб допомогти студенту-семінаристу якомога краще написати курсову роботу, а також знайти зв’язки із іншими дисциплінами та загальною формацією в семінарії, та по мірі можливості висвітлити це в своїй праці. 

Курс має на меті відкрити слухачам спосіб яким канонічне право регулює життя Церкви. Виклад тем так побудований, щоб пов'язати сучасне канонічне право з джерелами права з екуменічної точки зору. Значна увага приділяється сучасному греко-католицькому чинному законодавству, що регулюється Кодексом Канонів Східних Церков та Канонами Партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви. Після джерелознавчого екскурсу та аналізу нинішньої структури Церкви в її людській та інституційній формах студенти поринають у світ правого виміру Святих Таїнств.

Ціллю цього курсу є акцентувати увагу на дослідженні найцікавішого Божого проекту – людини, використовуючи  всі ресурсу людських знань, зокрема наук про людину, філософії та богослівя.

На момент свого народження людина є ескізом наповненим багатющим потенціалом та можливостями, які потрібно відкрити та розвинути. Проектом - відкритим для наповнення. І якщо філософська антропологія вивчає потенціал людина виходячи із людського знання, то богословська антропологія, використовуючи всі надбання людського розуму, основується на Святому Письмі та Традиції, які допомагають вповні відкрити грандіозність Божого задуму, котрий не можна збагнути лише людськими знаннями.