В курсі розкриваються основні принципи, етапи та механізми проведення досліджень в клінічній психології.

На сьогодні КПТ є найбільш рекомендованим методом консультування людей, які мають депресивні та тривожні розлади. Сучасні та попередні дослідження ефективності застосування різноманітних технік КПТ стали основою для формування чітких та науково обґрунтованих протоколів роботи з кожним розладом.

У когнітивно-поведінковій терапії однією із ключових є ідея про те, що консультанти, сприяючи у своїй роботі змінам когніцій та поведінки клієнтів, допомагають їм по-іншому відчувати себе, переживати інші стани та поліпшувати якість свого життя. Для цього слід застосувати спеціальні когнітивні, поведінкові та імагінативні техніки, що у когнітивно-поведінковій терапії є частиною єдиного плану лікування.

Вивчення цього курсу сприятиме кращій фаховій підготовці клінічних психологів та поширенню сучасного наукового обґрунтованого підходу когнітивно-поведінкової терапії у систему охорони психічного здоров’я України.
В курсі розкриваються основні принципи, етапи та механізми проведення досліджень в клінічній психології.

Поширеність тривожних та афективних розлідв зростає з кожним роком, а їх початок виявляється у ранньому віці. Важливість діагностики ранніх проявів цих порушень у дітей та підлітків має актуальне значення для коректних та ефективних терапевтичних втручань, наукових досліджень і питань громадського психічного здоров'я.

Мета курсу полягає в розкритті моделей діагностики та лікування (корекції) психічних, емоційних та поведінкових порушень при поширених тривожних та афективних порушеннях у дітей та підлітків, здобутті компетентних навичок диференційної діагностики та введенні клінічного інтерв’ювання.


Важливість діагностики, як у психіатрії, так й у клінічній психології має актуальне значення для коректних та ефективних терапевтичних втручань, наукових досліджень і питань громадського психічного здоров'я.

Мета курсу полягає в розкритті моделей діагностики та лікування (корекції) психічних, емоційних та поведінкових порушень при поширених тривожних та афективних порушеннях, здобутті компетентних навичок диференційної діагностики та введенні клінічного інтерв’ювання.


Цей курс розроблений для студентів магістерської програми "Клінічна психологія із основами КПТ". Ми тяжіємо розкрити у ньому  теоретичні та практичні основи громадського психічного здоров'я, аби допомогти молодим спеціалістам у формуванні компетентного, сучасного та науково-обґрунтованого бачення громадського психічного здоров'я.

Цей курс розроблений для студентів магістерської програми "Клінічна психологія із основами КПТ". Ми тяжіємо розкрити у ньому  теоретичні та практичні основи громадського психічного здоров'я, аби допомогти молодим спеціалістам у формуванні компетентного, сучасного та науково-обґрунтованого бачення громадського психічного здоров'я.

Курс "Допомога в надзвичайних ситуаціях: психічне  здоровᶦя, поведінка та комунікація (вибір теми англ. мовою)" дає можливість студентам розширити знання та практичні навички ознайомлення з планами дій мінімального реагування в умовах надзвичайних ситуаціях. 

В рамках дисципліни студенти ознайомляться з основами планування та координації дій мінімального реагування для захисту і покращення психічного здоров’я, а також психосоціального благополуччя в розпалі надзвичайної ситуації.  Викладання ґрунтуватиметься на сучасному інтегрованому підході для вирішення невідкладних проблем психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях.


Курс "Допомога в надзвичайних ситуаціях: психічне здоровᶦя, поведінка та комунікація" дає можливість студентам розширити знання та практичні навички ознайомлення з планами дій мінімального реагування в умовах надзвичайних ситуаціях. 

В рамках дисципліни студенти ознайомляться з основами планування та координації дій мінімального реагування для захисту і покращення психічного здоров’я, а також психосоціального благополуччя в розпалі надзвичайної ситуації.  Викладання ґрунтуватиметься на сучасному інтегрованому підході для вирішення невідкладних проблем психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях.


Для підготовки молодої генерації фахівців у сфері психічного здоров'я важливо розуміти акцент осягнення основ психічного здоров'я англійською мовою. Саме цей курс покликаний забезпечити інтегроване розуміння основних порушень психічного здоров#39;я з урахуванням сучасних досліджень. Теоретична та

практична підготовка базуватиметься на міждисциплінарному підході, який дає можливість

поєднати знання з клінічної психіатрії й психофармакології, основ нейробіологічних знань та

клінічної психології з викликами й пропозиціями сьогодення.

Курс «Основи психічного здоров’я» покликаний забезпечити інтегроване розуміння основних порушень психічного здоров'я з урахуванням сучасних досліджень. Теоретична та практична підготовка базуватиметься на міждисциплінарному підході, який дає можливість поєднати знання з клінічної психіатрії, психофармакології, основ нейробіологічних знань та клінічної психології з викликами й пропозиціями сьогодення, що є перспективним як для наукових досліджень, так і для практичної діяльності

У курсі розкриваються основні засади теоретичного та емпіричного дослідження проблем психічного здоров'я в осіб різного віку, використовуючи наукові пошуки англомовних вчених.

У курсі розкриваються основні засади теоретичного та емпіричного дослідження проблем психічного здоров'я в осіб різного віку.

У курсі представлено основні та додаткові діагностичні методи, які дозволяють краще побачити клінічну картину конкретного випадку.

Курс розкриває проблематику викликів та стресів у дорослих осіб.

Курс розкриває основні принципи роботи з поширеними тривожними розладами у дорослих осіб.