Новий погляд на таїнства з точки зору християнства після ІІ Ватиканського Собору

Цей модуль можна було б назвати також вступом до літургіки. Богослужіння є осердям усього церковного життя. Жодна з Церков апостольської «тяглості» («преємства»), чи то на Сході, чи на Заході, немислима без літургійної площини. Перефразовуючи класичну середньовічну формулу, можна сказати, що віра не тільки потребує розуміння – віра потребує богослужіння. І віра найкраще, найповніше може себе проявити у спільноті на богослужінні. Крім того, богослужіння впродовж віків живило і збагачувало культуру багатьох народів. Водночас воно, історично дуже розвинувшись і набувши багатющих обрядових форм, потребує спеціального втаємничення на всіх рівнях. Знання і розуміння богослужіння важливе не тільки для воцерковлених людей: ставши феноменом культури, богослужіння ввійшло в підложжя дуже численних літературних, мистецьких, загальнокультурних явищ, тож вивчення його абсолютно важливе для гуманітарних напрямків навчання.


 Курс «Постова Тріодь» ознайомлює студентів із структурою сучасної книги «Постова Тріодь» та етапами її історичного розвитку. Від початків існування християнства і до сьогодні богослужіння розвивалося і до нього вносилися певні зміни та рубрики. Тріодний період у сучасному календарі церков Візантійського обряду охоплює третину літургійного року (Від неділі Митаря і Фарисея і до Неділі Всіх святих). Проте, найцікавішим є період Постової тріоді, а саме приготування до свята Пасхи, тобто період Великого посту і три тижні, які готують до нього, а також Страсний тиждень. Тексти і приписи, які містяться у тріодях є свідченнями богословських нашарувань протягом століть. Саме ця книга (трипіснець) відкриває багато таємниць християнської віри. Курс передбачає аналіз богослужіння візантійської традиції та їх нашарувань: від початку тріоді (неділі про Митаря і фарисея) і до Великої суботи: богословський аналіз текстів, інформація про авторів цих текстів та їхніх укладачів, вивчення особливостей рубрик Великого посту, аналіз рукописних та друкованих примірників тріодей: як грецьких, так і церковнослов’янських і інших, сучасні практики щодо тріоді та перспектива переосмислення Великого посту як одного з найважливіших періодів року в житті християнина.