Новий погляд на таїнства з точки зору християнства після ІІ Ватиканського Собору

Цей модуль можна було б назвати також вступом до літургіки. Богослужіння є осердям усього церковного життя. Жодна з Церков апостольської «тяглості» («преємства»), чи то на Сході, чи на Заході, немислима без літургійної площини. Перефразовуючи класичну середньовічну формулу, можна сказати, що віра не тільки потребує розуміння – віра потребує богослужіння. І віра найкраще, найповніше може себе проявити у спільноті на богослужінні. Крім того, богослужіння впродовж віків живило і збагачувало культуру багатьох народів. Водночас воно, історично дуже розвинувшись і набувши багатющих обрядових форм, потребує спеціального втаємничення на всіх рівнях. Знання і розуміння богослужіння важливе не тільки для воцерковлених людей: ставши феноменом культури, богослужіння ввійшло в підложжя дуже численних літературних, мистецьких, загальнокультурних явищ, тож вивчення його абсолютно важливе для гуманітарних напрямків навчання.

Курс «Постова Тріодь» ознайомлює студентів із структурою сучасної книги «Постова Тріодь» та етапами її історичного розвитку.Курс передбачає аналіз богослужіння візантійської традиції та їхніх нашарувань: від початку циклу періоду Тріоді (тобто від неділі про Митаря і фарисея) і до Великої суботи: богословський аналіз текстів, інформація про авторів цих текстів та їхніх укладачів, вивчення особливостей рубрик Великого посту, аналіз рукописних джерел та друкованих примірників тріодей: як грецьких, так і церковнослов’янських і інших. А також розглядаюиться сучасні практики щодо Тріоді та перспектива переосмислення Великого посту як одного з найважливіших періодів року в житті християнина.

 

   

Загальні поняття про християнські богослужіння. Основні дефініції про літургійні науки, літургіку та літургіологію. Поняття про християнські таїнства, про відправи добового кола, про Євхаристію як основне християнське богослужіння, про структуру та символіку християнського храму, про літургійний рік - основні свята та періоди християнського церковного календаря.