Курс скерований на вироблення обізнаності з сучасними теоретичними дискусіями навколо доцільності використання візуальних джерел та обмежень, пов’язаних з можливістю дослідження та інтерпретації візуальних репрезентацій та оволодіння широким спектром методів дослідження візуальних джерел, де окрім традиційних соціологічних залучаються також і соціально-психологічні методи дослідження.