The 1st Module examines the main approaches to international security and media coverage of contemporary military conflicts. The special attention will be paid to information flows in different phases and types of conflict to understand how media can be used both for information and disinformation. Several cases will be used to demonstrate and evaluate similarities and unique features in various cases of conflict media coverage. Students will be asked to analyze information flows in conflicts and build media coverage strategies. 

В рамках дисципліни розглядаються проблеми соціально-культурної обумовленості господарських дій, відносин і інститутів з використанням основних понять, категорій та теоретичних моделей соціологічної науки.

Основна мета курсу – отримання фундаментальних знань в сфері економічної соціології як нового міждисциплінарного дослідницького напряму. Завдання дисципліни полягає в тому, аби сформувати у студентів знання про основні теоретичні підходи, методологію та термінологію сучасної  економічної соціології, про перспективні напрямки дослідження в Україні.