Викладачі: Назар Дуда, Марія Шипка

Викладач:  с. Ореста Боршовська

Викладач: о. Василь Рудейко

Викладач: о.Василь Рудейко

Курс ознайомлює із основними питаннями та термінологією літургіки як ділянки богослов’я. Богослуження осмислюється як «одкровення в дії» і як місце богословствування, що притаманне традиціям Східних Церков. Основну увагу звернено на вивчення базових принципів літургійного життя церкви. Візантійська Літургія розглядається у контексті історичного і богословського огляду основних християнських традицій.


Викладач:  Мар’яна Горін

Викладачі: Назар Дуда, Марія Шипка


Викладач: 
священик Василь Рудейко, доктор літургійного богослов'я
Від 2002 р. викладає в УКУ. 
З 2015 р. працює на кафедрі літургійних наук ФБФ УКУ.
Автор та співавтор наукових монографій і статей з історії та богослов’я літургійної спадщини Церков візантійської традиції. 
Сфера наукових зацікавлень – джерелознавство, археологія, музична й текстологічна спадщина християнських Церков, біблістика та культурологія.
Від 2011 р. – заступник голови Патріаршої літургійної комісії УГКЦ.
профайл викладача: https://liturhika.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Особистий блог

Викладач: о. Петро Терлецький

Предметом вивчення курсу «Вступ до богослов'я» є сутність богослов’я, його мета, завдання, місце і значення як для християнства загалом так і у житті віруючої людини зокрема. Програма передбачає ознайомлення з основними поняттями, теоріями та концепціями богословської науки; передумовами її повстання, розвитку і поширення. В курсі передбачено ознайомлення із джерелами, структурою і поділом богослов’я. Розглядається проблеми науковості богослов'я та своєрідність богословського пізнання, його методи.

Курс пропонує історично-тематичний огляд духовності християнського Сходу від її витоків до сьогодення. Виокремивши специфічну духовну термінологію та прослідкувавши її історичний розвиток, перейдемо до короткого огляду важливих духовних парадигм патристичної доби аж до падіння Візантійської імперії, а відтак розглянемо основні центри та представників слов’янської духовності.

Метою цього курсу є ознайомлення студентів із деякими видатними богословами християнського Сходу, їх творами та парадигмами, які стосуються зокрема людини, її внутрішнього світу, її проблем, переживань, способу духовної боротьби та показують як саме внутрішній подвиг людини веде її до єдності з Богом.

Викладач: с. Наталія Мельник