Курс передбачає вивчення історії козацьких автономій у складі Московської держави/Російської імперії. Увага зосереджуватиметься як на ключових подіях і процесах політичної, військової, соціальної та культурної історій, так і на найважливіших історіографічних дискусіях довкола інтерпретації і концептуалізації цих подій. Курс складатиметься з трьох тематичних модулів: «Гетьманщина: політика, суспільство, право, ідентичності» (викладач проф. Юрій Волошин), «Гетьманщина: церква та освіта» (викладач проф. Максим Яременко) і «Слобідські полки» (викладач доц. Володимир Склокін).


Навчальна дисципліна «Ранньомодерна Україна: Річ Посполита» охоплює період української історії від укладення Люблінської унії у (1569 р.) до останнього поділу Речі Посполитої (1795 р.). До основних проблем, які пропонуються для вивчення у рамках курсу належать: політичний процес та розвиток політичних інститутів крізь призму політичної антропології; місце руських/українських воєводств у політичній системі Речі Посполитої; станово-представницька систем Республіки Двох Народів крізь призму руської/української регіональної позиції, адміністративно-територіальний устрій та урядова структура держави (з особливою увагою до руських/українських територій), польський та русинський сарматизм, соціальна історія Речі Посполитої, ранньомодерні ідентичності, історія повсякдення, релігійна культура тощо.


This course focuses on social, political and cultural transformations in the regions that once belonged to the Polish-Lithuanian Commonwealth, then in the late eighteenth century were incorporated into the Romanov and Habsburg monarchies, and nowadays constitute Ukraine. It shall help to go beyond either traditional linear nation-state-centered paradigm or reduction of borderlands to the peripheral zones framed by imperial centers.  Instead, the local agency and responses to the Austrian or Russian imperial policies, national inventions of tradition, and complicated trajectories of cultural transfers will be reconsidered. We will analyse the transformation of urban social space and of imperial institutions that made possible the emergence of public sphere and new milieus that generated several competing projects of nation-building through the long nineteenth century, with special attention to those social spaces that continued to exist „beyond nationalism”. Turning to the 20th century, we will re-examine the main concepts of ethnic conflicts and the contested attempts at national statehood after the World War I, as well as the transformation of public sphere and national projects in the new nationalizing states and under emerging Soviet totalitarian regime. In general, the course will explore the role of public sphere in the construction of modern collective identities in Ukraine still before the main waves of political violence by the Nazi and Soviet regimes during the World War II profoundly transformed the country.


Курс “Україна: традиція, суспільство” охоплює період від доби Київської Русі до сучасності. Курс має на меті покращити знання студентів з основних подій історії України, навчити критично мислити, аналізувати важливі історичні аспекти української історії у широкому історичному контексті. Важливим доповненням до змісту предмету є вивчення маловідомих тем з історії повсякдення.


“The stupidity of people comes from having an answer for everything. The wisdom of the novel comes from having a question for everything..."
Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting