Пропонований курс дає можливість ближче познайомитись із давньогрецькими поетичними творами різних періодів, розглянути їх в оригіналі, перекласти та порівняти різні переклади рідною мовою, а також іншими сучасними мовами. В центрі уваги буде аналіз сюжетів, метричних розмірів, жанрових особливостей, мовних закономірностей та стилістичних засобів у пропонованих творах.

Цей курс дозволить зацікавленим студентам поринути у світ давньогрецької культури і побачити її крізь призму поезії. Студенти зможуть відкрити для себе деяких невідомих грецьких поетів і самостійно визначити їхнє значення поряд із такими відомими іменами як Гомер, Алкей, Сапфо, Піндар, Каллімах і Теокріт.

Цей курс може навчити: критично аналізувати текст, часто зважаючи також на його історичне підґрунтя, розуміти лінгвістичні тонкощі, визначати критерії авторського ідіостилю, досліджувати твір з допомогою порівнянь варіантів його перекладу.

Заняття мають характер лекційно-семінарський, що передбачає обов’язкове відвідування, систематичне виконання завдань, участь у дискусії. Лекції розкриватимуть головні проблеми заявлених у навчальній програмі тем, подаватимуть основні терміни і поняття. На семінарських заняттях, що матимуть вигляд конверсаторію, студенти обговорюватимуть із викладачем запропонований поетичний уривок, його переклади та пов’язану із ним критичну літературу.

"Література європейського модернізму: школи і течії" - базовий, а водночас нестандартний курс, покликаний занурити студентів-філологів у читання ключових модерних і модерністичних текстів, розвинути їхні аналітично-синтетичні літературознавчі вміння та здатність бачити у конкретних творах - показові й знакові процеси, тенденції, стильові стратегії, соціокультурні і культурно-мистецькі феномени. Курс має компаративний характер: тексти, теоретичні напрацювання, ідеї/теми/проблеми, які є предметом уваги, стосуються як загальноєвропейського, так і українського контекстів, а також пов'язаним з європейським досвідом контексту літератури американської.

Це перший курс спеціалізації «Комп’ютерна лінгвістика», в якому розглянуто основні поняття, методи й практичні здобутки одного з найдинамічніших напрямків сучасного мовознавства — корпусної лінгвістики. Курс складається із двох частин: 1) використання корпусів у лінгвістичних дослідженнях; 2) проектування й створення корпусів. У курсі розглянуто найвідоміші західні й українські корпуси. Студенти навчаться користуватися програмами для роботи з корпусами, здійснювати пошук даних за різними параметрами, використовувати інформацію про частотність і сполучуваність слів.

Метою курсу є навчити студентство  ефективно послуговуватися українською мовою в академічній сфері:

  • аргументовано обстоювати власну думку в публічному виступі, дискусії та науковому есеї,
  • оздоблювати власне усне і писемне мовлення доречними риторичними фігурами і тропами,
  • оволодіти дієвими прийомами завоювання прихильності аудиторії в публічному виступі,
  • писати аргументовані тексти з увагою до особливостей читацької аудиторії і розставлених акцентів та грунтовно редагувати їх.

Мета курсу — ознайомити студентів з основними поняттями, напрямами й підходами в комп’ютерній лінгвістиці, а також практичними засобами автоматичного опрацювання мовних даних (АОМ). Курс має практичне й сучасне спрямування та охоплює український і закордонний доробок у галузі.

Пропонований курс дає можливість опанувати системи автоматизованого перекладу – програмного забезпечення, яке допомагає підвищити ефективність праці перекладача. Під автоматизованим перекладом розуміється набір інструментів для перекладу, редагування, укладання глосаріїв, роботи з різними текстовими форматами та співпраці в рамках перекладацьких проектів.

Метою вивчення латинської мови на гуманітарному факультеті є підготовка спеціалістів здатних свідомо й грамотно використовувати здобуті знання з основ латинської морфології та синтаксису для інтерпретації не лише адаптованих текстів, а я для грамотної інтерпретації наукових термінів та загальнокультурних феноменів.

Мета курсу – ввести студентство в русло еколінгвістичного підходу до вивчення мови. Курс складається із трьох тематичних блоків. Перший присвячено мовному розмаїттю у світі. У ньому разом із Девідом Кристалом зосередимося на чинниках, які сприяють розвитку і поширенню одних мов, а натомість загрожують існуванню інших мов або ж навіть спричиняють їх загибель. Чи міжнародні мови становлять загрозу для мовного розмаїття у світі? Чи існує досі сербохорватська мова? Завдяки чому у ХХ сторіччі вдалося відродити іврит, перетворивши його з літургійної, писемної мови на державну мову? Під час курсу з’ясуємо відповіді на ці та низку нагальних питань еколінгвістики. Зокрема, з Атласом загрожених мов ЮНЕСКО здійснимо уявну навколосвітню мандрівку мовно найбагатшими куточками нашої планети (Азія і Тихий океан, Африка, Індонезія, Папуа Нова Ґвінея та Америка). Озброєні цими знаннями, спробуємо свіжим поглядом оцінити мовні ситуації в країнах Європи, зокрема і в Україні. У межах цього блоку можливі відвідини Лінгвістичного музею в Києві.

Другий блок курсу буде присвячено штучним і сконструйованим мовам. У ньому разом із Умберто Еко спробуємо з’ясувати, чому есперанто все ж не стала універсальною мовою. У межах цього блоку студентство матиме змогу працювати у групах над проміжними дослідницькими проектами, зокрема, зможе дослідити вигадані мови Середземя в романах Толкіна ГобітВолодар перснів; дотракійську мову у Грі престолів Джорджа Мартіна; новомову в романі 1984” Джорджа Орвела; надсад у творі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" або ж кетський діалект англійської мови в романі Рассела Гобана "Рідлі Вокер".

Третій блок буде присвячено питанням мовної політики, мовних контактів і мовного планування. Завдяки здобутим знанням та розглянутим прикладам мовного активізму на завершення курсу студентство матиме змогу розробити власні еколінгвістичні проекти.Курс присвячено вивченню української (руської) літератури XI-XVIII століть. Канвою служитиме стильова модель історії літератури Дмитра Чижевського. Думатимемо над природою жанрів, їх призначенням, особливістю рецепції давніх творів. Читатимемо джерела і наукові розвідки про них.

Курс грецької мови передбачає оволодіння її орфографічними та орфоепічними нормами, а також  вивчення морфології та основ синтаксису для подальшого ознайомлення з оригінальними грецькомовними текстами Нового Завіту, патристичної і літургійної спадщини.

Метою вивчення латинської мови на філософсько-богословському факультеті є підготовка спеціалістів здатних свідомо й грамотно використовувати здобуті знання з основ латинської морфології та синтаксису для інтерпретації не лише ранньохристиянської і середньовічної літератури, але й пізньої богословсько-філософської літературної спадщини.

Курс старогрецької мови для студентів філологів.

Курс грецької мови передбачає оволодіння її орфографічними та орфоепічними нормами, а також  вивчення морфології та основ синтаксису для подальшого ознайомлення з оригінальними грецькомовними текстами Нового Завіту, патристичної і літургійної спадщини.