Вітаємо в Українському католицькому університеті!

Віднедавна Ви стали частинкою нашої дружньої, креативної і дуже талановитої спільноти.

У цьому курсі ми зібрали усю важливу і корисну інформацію для того, аби Ви якнайшвидше освоїлись і почувалися комфортно на новому робочому місці.

За  результатами ознайомлення із основними внутрішніми документами Університету та довідником нового працівника Вам буде запропоновано пройти тестування, яке є складовою адаптаційної програми нових працівників УКУ.

Курс “Грецька мова (койне елліністично-римського періоду)”, який згідно з навчальною програмою розрахований на два семестри вивчення, знайомить студентів з історією грецької мови, походженням грецького алфавіту, лінгвостилістичними особливостями мови, і передбачає ґрунтовне опанування морфології та основ синтаксису грецької мови, засвоєння найуживанішої лексики, щоб зробити доступним для студентів читання і розуміння обраних текстів, а також створити теоретичні та практичні передумови для читання грекомовної історико-культурологічної спадщини.

Курс передбачений виключно для навчання оперувати системою. Тестовий курс зорієнтований на викладачів.

Метою курсу надати слухачам знання  та інструменти щодо базового розуміння та використання основних фінансових звітів. Для непідготованих слухачів.


У запропонованому курсі вивчатимемо Простір Присутності речей невідомих та незбагненних.

Цей курс призначений для практичного застосування набутих знань із управління курсами в системі Moodle. Це тестовий курс, наповнення якого є довільним.

Основи римського приватного права це базова навчальна дисципліна, яка вивчає становлення основних інститутів римського приватного права та їх рецепцію у сучасних правових системах світу. У процесі засвоєння курсу студенти знайомляться з основними категоріями римського приватного права, які є складовою частиною сучасного цивільного права багатьох країн світу, містять базові категорії права загалом. Навчальний курс також має на меті сприяти вільному володінню сучасною юридичною термінологією, яка є спільною для правових систем континентального типу.

 


Новітні інформаційні технології