Навчальна дисципліна «Біблійне богослов’я Старого і Нового Завітів» охоплює дослідження і вивчення, шляхом органічного бачення біблійного богослов’я, усіх книг Святого Письма, які згідно з християнською традицією творять Старий і Новий Завіти.

Курс відкриває унікальну природу Біблії – Божої повісті, яка є справжньою історією світу та дає відповіді на дуже важливі запитання: Хто ми? Де ми? Що не так? Який вихід? В якому часі ми живемо?

Матеріал викладу служить для загального введення початківців у світ Біблії. Протягом семестру слухачі покликані ознайомитись з основним змістом Св. Письма, - його природою, - як натхненого Св. Духом Божого Слова, присутньою в ньому Історією Спасіння, яка розгортається у вигляді драми з 5-тьох актів (Сотворення, гріхопадіння, Ізраїль, Христос, Церква) та ключовими особами, через яких Бог реалізовував Свої задуми. Глибшому розумінню тексту Св. Письма слугуватиме інформація не тільки богословського але й культурного, історичного, а почасти й політичного плану, що разом відтворюватиме те унікальне, але й доволі незвичне для сучасного читача середовище, в якому Боже Слово викристалізовувалося в те, що ми сьогодні називаємо Святим Письмом – або просто Біблією.

Матеріал курсу зосереджений на останніх здобутках біблійних досліджень, які за допомогою сучасних інструментів, уможливлюють студентові відкривати значення Біблії для сьогодення.

Особливістю курсу є розгляд питань, які торкаються складних для сучасної людини тем та явищ. Курс також відкриває слухачеві унікальність єврейської та християнської традицій, й поглиблює розуміння спільних та відмінних орієнтирів властивих для обох спільнот.

 


Курс "Псалми та поетичні книги Старого Завіту" пропонує студентам вивчення наступних старозавітних книг: Приповідки, Книга Йова, Проповідник, Книга Сираха, Книга Мудрості, Пісня Пісень та Псалми. Згідно єврейського канону, який поділяється на три частини – Закон, Пророки та Писання – ці біблійні книги (за винятком Книги Сираха та Книги Мудрости, які в останньому відсутні) належать до третьої збірки текстів – Писань. За християнським каноном ці книги належать до поетичних книг Старого Завіту. Слід також відзначити, що частину цих книг на основі їх літературних форм та змісту відносять до літератури мудрості (за винятком Псалтиря). У цих творах відображено багатогранний щоденний досвід Ізраїлю: спілкування з Богом та з ближніми чи ворогами, спостереження за довколишнім світом, пошук порядку і гармонії, віднайдення природніх закономірностей.

Курс «Святе Письмо: історія спасіння Старого і Нового Завіту» пропонує студентам навчальної програми «Вільні мистецтва» гуманітарного факультету УКУ ознайомитися з основними етапами формування і написання книг Старого і Нового Завітів, їх змістом, дізнатися про історичні події, які відображені у біблійних текстах, відкрити для себе соціально-культурне та релігійне життя давніх євреїв і ранніх християнських спільнот. Студенти також матимуть нагоду замислитися над питанням Божого об’явлення людям через писання. На прикладі літературних творів і сучасної кінематографії проаналізувати, як біблійні сюжети трактуються в сьогоденні. 

Навчальна дисципліна «П’ятикнижжя та історичні книги Старого Завіту» охоплює
дослідження і вивчення П’ятикнижжя (Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзаконня) та
історичних книг, до яких входять, згідно з християнською традицією, книги Ісуса Навина,
Суддів, Рут, 1-2 Самуїла та 1-2 Царів, а також 1-2 Хронік, Езри, Неємії, 1-2 Макавеїв.

Біблійне богослов’я це богословська інтерпретація Писання в Церкві і для Церкви. Ця дисципліна керується історичною та літературною чутливістю й намагається аналізувати та синтезувати навчання Біблії про Бога та Його відношення до світу, утримуючи погляд на Біблійному всеохоплюючому наративі та Христоцентричному фокусі.

Курс cтворений для того, щоб ознайомити слухачів з історією виникнення та основними ідеями Біблійного богослов’я, які творять зв’язки між Старим та Новим Завітами, а відтак увиразнюють послання Біблії для людей усіх часів та народів. Матеріал курсу зосереджений на останніх здобутках біблійних досліджень, які за допомогою сучасних інструментів уможливлюють учасникові відкривати значення Біблії для сьогодення. Особливістю курсу є розгляд питань, які торкаються складних для сучасної людини тем та явищ: мораль і Старий Завіт, антисемітизм, актуальність Біблійної етики, Біблійний погляд на страждання і зло, тощо. Курс також відкриває слухачеві унікальність єврейської та християнської традицій, й поглиблює розуміння спільних та відмінних орієнтирів властивих для обох спільнот.