Коротка загальна теорія музики. Теоретичні та практичні заняття. Це прекрасний урок, який допоможе вам у навчитися професійно виконувати будь-які музичні твори на піаніно.

Лектор – кандидат історичних наук, старший викладач Орест Лильо

Асистент викладача - Волоський Максим

Курс „Давня і нова історія України Козацька доба (друга половина XVI -кінець XVIII ст.)" охоплює період від початку Козацької революції до ліквідації її основних результатів у 60-80-х рр. XVIII ст.

Лектор – кандидат історичних наук, старший викладач Орест Лильо

Асистент викладача: Мирослава Романюк

Курс „Давня і нова історія України Козацька доба (друга половина XVI -кінець XVIII ст.)" охоплює період від початку Козацької революції до ліквідації її основних результатів у 60-80-х рр. XVIII ст.  Анотація курсу

Розгляд минулого людства, зазвичай, передбачає всебічне засвоєння історії соціально-економічних явищ та суспільно-політичних процесів різноманітних епох, і значно менше концентрується на історії створення, накопичення й трансформації культурних цінностей, які складають справжній фундамент цивілізації.

У рамках пропонованого магістрам з медієвістики спецкурсу передбачається з допомогою соціолінгвістичного підходу простежити наскільки це можливо, зважаючи на об’єктивну віддаленість досліджуваної епохи, частку інтеграції античної культурної спадщини у ранньовізантійському суспільстві. Джерельним матеріалом дослідження слугуватиме твір відомого представника своєї доби, визнаного майстра слова, впливового релігійно-політичного діяча, архієпископа Кесарії Каппадокійської, св. Василія Великого (330–379). Цей автор, який, за визначенням С. С. Аверінцева, стояв на вершині сучасної йому освіченості, вдало поєднував піфагорійсько-платонічні традиції філософського споглядання із християнською доктриною, вдаючись таким чином до своєрідного синтезу філософії, риторики та релігії.

Запропонований для розгляду трактат Василія Кесарійського “До юнаків про те, як слід користати з не християнської літератури”, написаний старогрецькою мовою, вимагатиме від слухачів курсу базової мовної підготовки, а також знання історії Стародавньої Греції і Риму, історії та культури Візантії, історії середніх віків, історії античної літератури (у рамках навчальної програми з бакалавреату).

Головна мета спецкурсу полягає не лише у спробі відповісти на доволі глибоке запитання (наскільки культурна спадщина античності інтеґрувалась у ранньовізантійське суспільство), аналізуючи лише один, хоча й знаковий, трактат одного автора, але й у тому, щоб, звертаючись до головних культурних досягнень Стародавньої Греції та Риму через діахронічну призму, сформувати у слухачів курсу цілісне уявлення про закономірності та специфіку культурних трансформації, а також спробувати виробити у майбутніх науковців внутрішню потребу самостійного звернення до вікової культурної спадщини та ефективного використання досвіду їх засвоєння в подальшій професійній діяльності.

У рамках спецкурсу студенти, читаючи і аналізуючи запропонований джерельний грекомовний та перекладний матеріал, а також ряд критичних статей та монографій, матимуть нагоду познайомитись із органічною сукупністю суспільно-релігійних умов, способів створення, розповсюдження та збереження в ранньовізантійському суспільстві культурної спадщини античності в широкому сенсі. Передбачається, що під час аудиторних і самостійних занять студенти працюватимуть з історико-культурологічною, філософською та мистецтвознавчою літературою, з грекомовними джерелами, творами художньої літератури та пам’ятниками образотворчого мистецтва, а це дасть їм змогу істотно розширити свій категоріальний апарат, покращить вміння давати оцінку спадщини видатних майстрів античних у контексті історико-культурного змісту відповідної епохи та дозволить виробить власний погляд на досліджувану проблематику.Цей курс для всіх, хто хотів би отримати початкові орієнтири в привабливій, але поки що не знайомій їм області мистецтва. На цьому курсі новачок зможе ознайомитися із загальним планом цієї місцевості, не плутаючись в достатку деталей, тобто усвідомити собі порядок і співвідношення періодів, стилів та імен митців всіх епох. 

Цей курс пропонує основи церковного вчення про Христа і Богородицю. Зміст курсу побудований на систематичному розгляді розвитку розуміння особи Ісуса Христа в християнській богословській традиції від апостольських часів до сучасної христологічної парадигми.  У цьому курсі хочемо накреслити основні контури «ікони» Ісуса Христа і Марії в різних богословсько-історичних контекстах від пізньої античності до сучасності.

Цей курс пропонує основи церковного вчення про Христа і Богородицю. Зміст курсу побудований на систематичному розгляді розвитку розуміння особи Ісуса Христа в християнській богословській традиції від апостольських часів до сучасної христологічної парадигми.  У цьому курсі хочемо накреслити основні контури «ікони» Ісуса Христа і Марії в різних богословсько-історичних контекстах від пізньої античності до сучасності.Цей курс пропонує основи церковного вчення про Христа і Богородицю. Зміст курсу побудований на систематичному розгляді еволюції розуміння особи Ісуса Христа в християнській богословській традиції від апостольських часів до сучасної христологічної парадигми.  У цьому курсі хочемо не лише накреслити контури «портрету» Ісуса Христа і Марії в різних богословсько-історичних контекстах, але також зрозуміти, що і хто є основною динамікою наукового і духовного діялогу про Ісуса, про Марію і з Ісусом, з Марією.