Пропонований курс дає змогу розширити обрії пізнання мови як соціального/культурного явища, заглибитися у таємниці, як суспільство змінює мову, а мова – суспільство; чому різні мови є різним баченням світу, але разом з тим і формують універсалії; як ми шукаємо, знаходимо та виражаємо нашу ідентичність через мову/мовлення. Разом досліджуватимемо, чи можливо вливати на мовні процеси в суспільстві, чи реальною може бути мовна інженерія і які її способи/засоби ефективні/допустимі/ етичні.

В центрі уваги будуть також актуальні дослідницькі підходи до аналізу соціокультурної ситуації з точки зору суб’єкта мовлення.

Цей курс-дослідження пропонує як готові відповіді, так і  самостійний пошук виходу із лабіринту питань про взаємодію мови й суспільства, мови й себе, себе і соціуму через мову. Курс може навчити: міркувати міждисциплінарно, бачити й аналізувати зв’язки між суспільними явищами та мовною динамікою.

Заняття мають характер конверсаторію, що передбачає обов’язкове відвідування, систематичне виконання завдань, участь у дискусії.

Окрім цього, заплановані дослідницькі проекти, які можуть відбуватись у позанавчальний час.


Пропонований курс дає можливість крізь призму найвпливовіших для подальшого розвитку світового письменства творів літератури західноевропейського Відродження простежити акценти й еволюцію філософії культури цієї доби; концепцію «нового життя» (поезія Франческо Петрарки та його послідовників); сатиричну проблематику доби («Декамерон» Джовані Бокачо, «Ґарґантюа і Пантаґрюель» Франсуа Раблє); поєднання вченої та карнавальної культур, виникнення утопічних і пародійно-утопічних ідей («Утопія» Томаса Мора, «Ґарґантюа і Пантаґрюель»); питання природи й «антиприроди»; панорамність ренесансного художнього полотна («Дон Кіхот» Міґеля Де Сервантеса); донкіхотство як загальне поняття; особливості становлення і торування окремих неповторних шляхів розвитку великих національних літератур; своєрідність ренесансного гуманізму; оновлення драматичних жанрів («Гамлет», «Отельо», «Макбет» Вільяма Шекспіра); поступове розчарування в гуманістичному ідеалі тощо.


El curso especial "Historia de España: historia, política, cultura" está designado para los estudiantes del programa de historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Ucrania, que aprenden el español como segundo idioma extrangero.

У цьому розділі можна ознайомитися з курсами, які Гуманітарний факультет пропонує в якості дисциплін вільного вибору на Осінній семестр 2018-2019 н.р. 

Музикознавство. Викладач проф. Юрій Ясіновський

Етика і проблеми сучасності. Викладач Юрій Підлісний.

Курси відкриті для студентів 1 курсу всіх спеціальностей Artes Liberales. Кількість місць в групах обмежена.

Просимо зробити свій вибір до 15:00 понеділка, 17 вересня.


Заняття відбуваються по вівторках 13.20 - 14.40

Музикознавство - авд. 405

Етика і проблеми сучасності - авд. 013 (Церква Св. Софії)


Дисципліни вільного вибору 4 курсу гуманітарного факультету

Дисципліни вільного вибору бакалаврської програми Артес Лібералес

У цьому розділі можна ознайомитися з курсами спеціалізацій програми Філологія Artes Liberales в 2018-2019 акад. році. Вибір потрібно зробити до 21 травня 2018 року. Кількість учасників курсу обмежена до 10 (?) осіб.

Курс автоматизованого перекладу можливий для всіх (у паралельних групах)

Перелік спецкурсів культурології Artes LIberales 2018-19 н.р.


У цьому розділі можна ознайомитися з курсами, які Гуманітарний факультет пропонує в якості дисциплін вільного вибору на Осінній семестр 2017-2018 н.р. Курси відкриті для всіх спеціальностей. Кількість місць в групах обмежена.

Просимо зробити свій вибір до п"ятниці, 2 червня.